Ontwikkeling
KC Muiderkring staat voor brede ontwikkeling voor ieder kind van nul tot twaalf jaar oud. Ieder kind is anders en mag zijn wie het is. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed, toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden. Natuurlijk is goed leren lezen, spellen en rekenen hierbij belangrijk. Maar ontwikkelen is ook breder, dus is er volop aandacht voor sport, kunst en cultuur, techniek en ict-gebruik. Binnen dit aanbod wordt
zoveel mogelijk verbinding gezocht met de directe omgeving, de wijk en de samenleving. Zo ontstaat een bruisende open leeromgeving voor alle kinderen. Een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen.

Onderwijs
KC Muiderkring biedt confessioneel en openbaar onderwijs dat flexibel georganiseerd is in units, thuisgroepen en (jaar)instructie-groepen. Bij de vakgebieden waarbij het nodig is, krijgen de leerlingen uitleg in kleinere instructiegroepen gekoppeld aan het eigen niveau.
Bij andere vakgebieden wordt juist de verbinding gezocht met oudere of jongere kinderen. Hiermee ontstaan mogelijkheden om van en met elkaar te leren, bijvoorbeeld begeleid door een vakleerkracht of onderwijsassistent. Ondersteuning en begeleiding zijn belangrijke onderdelen van de onderwijsaanpak. Daarnaast is er veel aandacht voor het zoveel mogelijk zelfverantwoordelijk maken van de kinderen voor het eigen leren. Leerlingen die zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces zijn namelijk gemotiveerder, leren met meer plezier en boeken betere resultaten.

Opvang
KC Muiderkring is een kindcentrum met uitgebreide opvangmogelijkheden in de vorm van een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het buitenschoolse aanbod sluit nauw aan bij de thema’s die binnen het kindcentrum aan de orde zijn en vormt zo een belangrijk onderdeel van de ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar. In het dagprogramma gaan onderwijs en opvang naadloos in elkaar over.
Ruim voor schooltijd opent het Kindcentrum en vervolgens zijn er activiteiten tot ruim na schooltijd. Om een gevarieerd dagprogramma te kunnen bieden, zijn in het gebouw bijvoorbeeld een kookstudio, een kinderrestaurant, een techniekwerkplaats en creatief atelier terug te vinden.

Ontmoeting
KC Muiderkring is een belangrijk centrum voor ontmoeting binnen de eigen leefomgeving. Ontmoeting met andere kinderen, maar ook met buurtgenoten uit andere leeftijdsgroepen. Het woord samen staat hierbij centraal. Het gaat om samen spelen, samen leren en samen leven. Jezelf ontwikkelen doe je namelijk niet alleen, maar altijd in verbinding met anderen. Het Kindcentrum staat in directe verbinding met iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan deze ontmoeting. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om kinderen
en hun ouders. Maar daarnaast geldt dat ook voor mensen uit de buurt, ondernemers, experts op allerlei terreinen en organsiaties die op wat voor een manier dan ook hun steentje bij willen dragen.

Opvoeding
KC Muiderkring staat voor de kracht van samenwerking bij het ontwikkelen en opvoeden. In zeer nauwe samenwerking realiseren de onderwijsbesturen Talent Primair, ASKO en opvangpartner SKBNM een integrale educatieve voorziening afgestemd op kinderen van nul tot twaalf jaar. Er wordt daarbij gewerkt vanuit één pedagogische visie en aanpak. Dit gebeurt door een sterk en professioneel team in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. Zij zijn allemaal belangrijke partners bij het opvoeden en het creëren van een
goed, passend en uitdagend ontwikkelaanbod.