• Nieuws

Lees over babynieuws, nieuwe collega's en pedagogisch medewerkers op school. We zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen met een wervingsfilmpje, vergroening van het schoolplein, en het pimpen van de huisjes in de units boven. Op 8 maart wordt een klankbord bijeenkomst georganiseerd om mee te denken over het onderwijs. En we vragen aandacht voor AVG op school. Tot slot wordt de ouderbijdrage geind en mogen de rapportmappen terug naar school.