Een goede basis bieden voor het leven. Dat is waar wij voor gaan. Wij willen alle kinderen uit Muiden bagage meegeven om nu én later succesvol te kunnen zijn. Vanuit een positieve levenshouding. School is afgeleid van het Latijnse ‘schola’ dat verwijst naar liefhebberij, studie, vrijetijdsbesteding. Wij zien een brede ontwikkeling nog steeds als basis voor de moderne school. In ons kindcentrum zorgen we daarom voor een harmonieus aanbod op alle ontwikkelingsgebieden: creatief, sportief, cognitief, sociaal, emotioneel en cultureel. Daarbij gaat het om samen leren leven én samen leven leren. Nu, in ons kindcentrum. Straks, in een snel veranderende wereld.

Dat doen we door te investeren in onze kinderen, door kinderen de hedendaagse kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben, door ze hun talenten te laten ontdekken, door ze ruimte te bieden, ze uit te dagen of juist waar nodig te ondersteunen. Vanuit een doorgaande lijn en een gezamenlijke pedagogische aanpak en organisatie zijn we in staat kinderen voor te bereiden op hun toekomst na ons kindcentrum. We willen kinderen plezier laten beleven, hen ervaringen bieden die enthousiasmeren tot verder ontdekken en leren en de wereld naar binnen halen. Zo dragen we bij aan hún toekomst en daarmee aan die van ons allemaal. Daar geloven we in. Want de wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken.

Meer over het Kindcentrum

 

BannerSponsorkliks4

Activiteiten

September 2023

25-29 sep Hele dag

Kennismakingsgesprekken

Oktober 2023

23-27 okt Hele dag

Herfstvakantie

30 okt - 3 nov Hele dag

Studieweek

December 2023

5 dec 12:00 - 14:30

Kinderen 12 uur vrij

22 dec - 5 jan Hele dag

Kerstvakantie vanaf 12 uur