We staan voor de kracht van samenwerking. Tussen kinderopvang en basisonderwijs. En met de bibliotheek en andere relevante maatschappelijke partners. Samenwerking tussen mensen en organisaties - operationeel en bestuurlijk - levert meer resultaat op dan de som der delen doet vermoeden. We zoeken, benutten en versterken elkaars kennis en expertise. We bieden gezamenlijke zorg voor al onze kinderen. Bijvoorbeeld als het gaat om onze jongste kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door gezamenlijk te investeren op die jonge leeftijd zorgen we voor een sterk fundament onder hun verdere ontwikkeling. Maar ook door een doorgaande pedagogische visie en aanpak te bieden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar, vanuit dezelfde normen en waarden.