ICT en mediawijsheid

Onze school beschikt over een goed computernetwerk. Iedere groep maakt hier gebruik van. Bovendien is er tijd ingeruimd voor leerlingen die een individueel programma volgen op de computer. We hebben de afspraak gemaakt dat internetlessen altijd onder toezicht van de leerkracht gemaakt worden. Daarnaast zijn uit voorzorg bepaalde sites niet toegankelijk.

We werken aan mediawijsheid door middel van gesprekjes en in groep 7 en 8 via een project over goed omgaan met sociale media van Mediamasters in de week van de mediawijsheid. Het zit ook verweven in onze methode voor wereldoriëntatie, Blink. Het aanleren van ICT-vaardigheden en of digitale geletterdheid is een onderdeel ons curriculum, het is geen apart vak maar wordt geïntegreerd aangeboden. Kinderen ontdekken op onze school het leren programmeren op een speelse wijze.

Wij kiezen er als school voor om de lesstof voornamelijk op papier te verwerken. We zien de meerwaarde in het schrijven bij onder andere rekenen en taal. Schrijven stimuleert de oog-handcoördinatie, daarnaast is het bewezen dat je iets makkelijker onthoudt als je het met de hand schrijft.

Dat betekent niet dat alles op papier is. Een deel van de lesstofverwerking is op een Chromebook. We hebben per 2 kinderen een Chromebook, kinderen delen dit via een systeem.

In de kleutergroepen zijn iPads aanwezig met educatieve apps voor kinderen. In de andere groepen werken wij met Chromebooks. Tijdens het thematisch werken leren kinderen bronnen opzoeken en met elkaar vergelijken, presentaties maken, teksten typen, werkstukken maken en hun digitale kennis vergroten. De iPads worden daarnaast ingezet om te leren animeren met stop-motion en of filmpjes te maken.