Onze lesmethodes en doelen

Met de kleuters werken wij themagericht, waarbij wij gebruik maken van de leerlijnen van Parnassys (leerlingvolgsysteem) om onze lessen aan te laten sluiten bij de leerdoelen. Daarnaast kiezen de kinderen hun activiteiten m.b.v. digikeuzebord. 

Vanaf groep drie wordt er gewerkt met lesmethodes. In groep 3 staat het leesonderwijs centraal. De lessen worden verzorgd met behulp van Lijn 3.

Verder werken door de hele school heen met:

  • Staal voor spelling en taal
  • Pluspunt voor rekenen
  • Klinkers voor schrijven
  • Kwink sociaal-emotioneel
  • Blink wereldoriëntatie
  • Blits vanaf groep 5 voor informatieverwerking 
  • Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen