Op Muiderkring hanteren we geen continurooster, maar schooltijden, waarbij kinderen tussen de middag thuis of op school kunnen eten. Kinderen hebben een pauze van 3 kwartier. Een kwartier daarvan eten en drinken ze met de leerkracht. In de onderbouw is dat tijdstip langer. We vinden deze pauze belangrijk, omdat we kinderen de kans geven om even tot rust te komen, op adem te komen voor het middagprogramma.

Tijdens het moment van eten en drinken leest de leerkracht voor, zodat de kinderen even kunnen uitzoomen en tot rust kunnen komen. Datzelfde geldt ook voor de leerkrachten, zij hebben een half uur echt pauze, waarbij ze geen verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben. We lunchen met elkaar, delen verhalen en komen even tot rust. De kwaliteit wordt er beter van, ervaren wij!

Heel veel kinderen maken gebruik van de TSO. We hebben hiervoor een vast team van pedagogisch medewerkers en daarnaast een aantal medewerkers van school en flexibele schil van andere mensen. Wil je je kind aanmelden voor de TSO? Gebruik hiervoor het opgaveformulier voor TSO, dit wordt aan het begin van het jaar naar alle ouders gemaild. Dit formulier kun je ook downloaden van deze website.