... uur:
Het Kindcentrum gaat open en de kinderen voor de voorschoolse opvang en dagopvang arriveren.

8.30 uur:
De school begint en alle kinderen gaan naar hun eigen thuisgroep. Hier wordt samen de dag geopend onder
begeleiding van de mentorleerkracht.

9.00 uur:
Het rekenblok start. De kinderen krijgen instructie op hun eigen niveau. Hierna werken ze zelfstandig aan de
taken.

10.00 uur:
Na het blok is er pauze. Er wordt fruit gegeten en de kinderen gaan samen naar buiten.

10.30 uur:
Het taal/leesblok start. De leerlingen krijgen instructie op eigen niveau. Hierna werken ze weer zelfstandig aan de taken.

12.00 uur:
Rond deze tijd wordt er samen gegeten en een frisse neus gehaald. Er is begeleiding op de speelplaats.

12.30 uur:
In de middaguren is er aandacht voor de creatieve vakken en wereldoriëntatie. Dit gebeurt in de unit.

13.45 uur:
De schooldag wordt samen afgesloten in de eigen thuisgroep, onder leiding van de mentorleerkracht. Er wordt
terug- en vooruitgeblikt.

14.15 uur:
De schooldag eindigt. Sommige kinderen gaan direct naar huis. Andere blijven in het Kindcentrum en gaan
deelnemen aan de activiteiten van de buitenschoolse opvang.

.. uur:
Het Kindcentrum sluit en de laatste kinderen worden opgehaald. De gevarieerde dag zit erop.