Met ingang van september 2024 gaan onze nieuwe schooltijden in. De nieuwe tijden zijn:

  • maandag 8.30 – 14.45 uur
  • dinsdag 8.30 – 14.45 uur
  • woensdag 8.30 -12.15 uur
  • donderdag 8.30 – 14.45 uur
  • vrijdag 8.30 – 14.45 uur

Vanaf september 2024 worden de onderwijsdagen met 30 minuten verlengd tot 14.45 uur, behalve op woensdag. Op woensdag eindigt de schooldag eerder, namelijk om 12.15 uur.

Toelichting op de wijziging van de schooltijden per september 2024

Verlenging van de schooldag op vier dagen van 14.15 uur naar 14.45 uur en een korte dag op woensdag tot 12.15 uur biedt welkome mogelijkheden om aan belangrijke behoeften voor de onderwijskwaliteit te voldoen. Een aantal beweegredenen voor wijziging van het rooster:

• De Muiderkring hanteert sinds twee jaar een rooster van 5 dagen per week van 8.30-14.15 uur, met een middagpauze van 45 minuten. In deze middagpauze blijven de meeste kinderen op school -met tussen schoolse opvang (TSO) en leerkrachten - en enkele de kinderen gaan naar huis voor de pauze en komen daarna terug naar school. We merken dat de resterende tijd na de pauze erg kort is, met name in de bovenbouw. Vanaf volgend schooljaar willen we meer inzetten op thematisch werken, wat vooral in de middag zal plaatsvinden. Dit vraagt om meer tijd in de middag na de pauze, de 30 minuten die er in het nieuwe rooster bijkomen, bieden hiervoor uitkomst.

• We willen dat leerkrachten zich meer concentreren op een goede lesvoorbereiding en overleg, dan slechts een enkel uur na schooltijd. Het is voor hen efficiënter om één dag in de week langer de tijd te hebben voor dit soort zaken. De woensdagmiddag zal hiervoor worden gebruikt, die mogelijkheid ontstaat door verkorting van de onderwijstijd tot 12.15 uur.

• We horen van ouders dat ze door de opvangproblematiek vaak kinderen zelf moeten opvangen en het zou hem hierbij helpen als de school iets later uit zou zijn. Met verlenging van de lesdagen biedt dit de mogelijkheid tot een langere werkdag.

• Met deze tijden sluiten wij meteen beter aan bij de tijden van de Jozefschool.