Ons Kindcentrum is gehuisvest in een prachtig gebouw, met 2 speellokalen, een kinder-restaurant, een kinderdagverblijf, prachtige unitklassen met mooie werkplekken, een schitterend terras en een groen schoolplein in ontwikkeling.

Het gebouw is zo ingericht dat we het duurzaam kunnen gebruiken. Dat betekent dat we tot 14.15 uur het gebouw gebruiken voor school en dat we daarna het gebouw gebruiken voor de BSO. Kinderen hoeven dus ook niet naar een andere locatie, maar blijven in hetzelfde gebouw. Ze gaan wel naar een andere ruimte, op deze manier houden we school en buiten-school gescheiden. In ons nieuwe gebouw hebben we plaats voor ongeveer 550 kinderen waarvan 52 baby- en peuterplaatsen. 

In het inspiratieboek 'Kindcentra in hun omgeving' staan twee artikelen over het gebouw en het onderwijs van KC Muiderkring. 

Inspiratieboek 'Kindcentra in hun omgeving'

Inspiratieboek 'Kindcentra in hun omgeving' - unitonderwijs